Medlemsförmåner

Bli medlem i skogsvardsforeningen. Medlemskap lönar sig.

 • Medlemskap

  Österbotten

  På denna sida kan du bekanta dig med föreningens olika medlemsförmåner!

  År 2023 bestäms medlemsavgiften enligt följande:

 • Våra experter hjälper dig i virkeshandeln

  Våra experter hjälper dig i virkeshandeln

  Landsomfattande

  Virkesförsäljning är ett stort ekonomiskt beslut. Våra experter inom virkeshandel hjälper dig med jämförelsen av virkesköparnas avtalsvillkor och prisuppgifter. Vi representerar dig i virkesförsäljningen och arbetar för att du får ett rättvist pris för ditt virke i varje marknadssituation.

  Bekanta dig med virkeshandel

 • PEFC-skogscertifiering

  PEFC-skogscertifiering

  Landsomfattande

  Skogscertifieringen berättar till konsumenter hur skogsvården stöder hållbar utveckling. Som medlem i SVF är det avgiftsfritt för dig att höra till PEFC-certifieringen. Skogscertifiering är ett sätt för skogsägaren att visa ansvarsfullheten av sin verksamhet. Eftersom största delen av våra skogsprodukter exporteras utomlands visar vi med PEFC-skogscertifieringen att finska skogsprodukters ursprung kan styrkas på ett pålitligt sätt. Läs mer om skogscertifiering

 • Medlemsförmåner hos MTK Hankinnat

  Medlemsförmåner hos MTK Hankinnat

  Landsomfattande

  Som medlem i SVF får du rabatter på bland annat person- och skåpbilar, industriprodukter, verktyg, maskiner och möbler. Medlemsavgifter används inte på medlemsförmånerna, utan de finansieras helt av samarbetspartnerna. Medlemsförmånerna har förhandlats så att de ska främja medlemmarnas företagande och därför är en del av dem riktade endast till företagarmedlemmar – till exempel privata näringsidkare med FO-nummer. Medlemskapets giltighet kontrolleras i samband med att medlemsförmånen används. Bekanta dig med nya medlemsförmåner här >>

 • MT Metsä

  MT Metsä

  Landsomfattande

  Som medlem i Skogsvårdsföreningen kan du beställa MT Metsä till medlemsförmånspris. MT Metsä ingår automatiskt i alla prenumerationer av Maaseudun Tulevaisuus, men nu är det möjligt att prenumerera MT Metsä skilt. Digital prenumeration för medlemmar -30% och tidning samt digital prenumeration -20%. Prenumerera här: MT.FI/mhyjasen

 • Tidskriften Metsälehti

  Tidskriften Metsälehti

  Landsomfattande

  Metsäkustannus erbjuder en tidsbunden prenumeration på Metsälehti för 12 månader till medlemspriset 85,00 € (normalt 155 €). I prenumerationen ingår 23 nummer per år av Metsälehti och Metsälehti Makasiini och boken Metsäverokirja som utkommer under prenumerationsperioden (värde 29,00 €). Prenumerationen på Metsälehti är avdragsgill i skogsbeskattningen. Beställ på adressen www.edutjasenelle.fi/mhy

 • MT Metsä skogsägarnummer kostnadsfritt

  MT Metsä skogsägarnummer kostnadsfritt

  Landsomfattande

  MT Metsä tidningens skogsägarnummer utkommer två gånger år 2023. Våra medlemmar får dessa nummer kostnadsfritt i sin postlåda. MT Metsä behandlar ämnen som just då är aktuella för skogsägare.

 • Utbildning för medlemmar

  Utbildning för medlemmar

  Landsomfattande

  Skogsvårdsföreningar ordnar utbildning och utflykter för sina medlemmar. I utbildningarna behandlas virkeshandel, skogsbeskattning, hantering av en röjsåg, vård av skogsegendom och andra frågor som berör förvaltning och vård av den egna skogen. Utflykter görs till skogsobjekt både i Finland och utomlands, bland annat till förädlingsföretag och intressanta skogar. Hitta det närmaste evenemanget i vår evenemangskalender >>

 • Avgiftsfri rådgivning om skogsärenden

  Avgiftsfri rådgivning om skogsärenden

  Landsomfattande

  • Våra experter svarar på medlemmarnas frågor relaterade till skogsvård och användning av skog
  • Nya skogsägare erbjuder vi ett avgiftsfritt besök i terrängen med en skogsrådgivare

Medlemskap lönar sig

 • Landets mest heltäckande virkeshandelsstatistik och prisuppgifter samt kunniga skogsexperter till ditt förfogande.
 • PEFC -skogscertifiering utan kostnad.
 • Omfattande medlemsförmåner.
 • Administreras av skogsägarna själva.
Bli medlemAlla medlemsförmåner
200 000

200 000

skogsägarmedlemmar

1000

1000

skogsexperter till förfogande

över 30

över 30

samarbetsparters, som erbjuder produkter och tjänster till medlemsförmånspris

2023 © Skogsvårdsföreningarna