Lokala medlemsförmåner

Medlemsförmåner i Österbotten

  • Vår skogsfackman på området svarar på frågor i anslutning till skogsvård, -användning och -ägande
  • Nya medlemmar får ett gratis lägenhetsbesök med vår skogsfackman
  • Mobilapplikationen Heimskogen 
  • Vid virkesaffärer får medlemmar aktuell information om priser och virkesmarknadssituationen i regionen
  • Elektroniska nyhetsbrev
  • 10 % rabatt på LokalTapiolas hem- och skogsförsäkring, gäller endast nya produkter
  • Skogsägartidningen 4 ggr/år och Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer 4 ggr/år
  • Medlemsskap i den regionala PEFC-certifieringen
  • Kurser, fältutfärder, skogsresor och tillställningar samt skogsfärdighetstävlingar

SLC:s förmåner
Utöver de förmåner du får som medlem i Skogsvårdsföreningen är du också berättigad till skogsägarmedlemsförmåner via Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f (SLC).
Dessa förmåner hittar du på SLC:s hemsida www.slc.fi