Lokala medlemsförmåner

Skogsvårdsföreningen Österbotten

 • Förmånligare tjänster
 • Sakkunnig rådgivning av din skogfackman
 • Nya medlemmar får ett kostnadsfritt skogsbesök
 • Heimskogen - skogsvårdsföreningens skogsbruksplan i mobilen
 • Aktuella priser och uppgifter om virkesmarknadssituationen i regionen
 • Elektroniska nyhetsbrev
 • 10 % rabatt på LokalTapiolas hem- och skogsförsäkring, gäller endast nya produkter
 • Tidningen SkogsÄgaren 4 ggr/år
 • Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer
 • Landsbygdens folks skogsägarnummer
 • Medlemsskap i den regionala PEFC-certifieringen
 • Kurser, resor, tillställningar samt skogsfärdighetstävlingar

SLC:s förmåner
Utöver de förmåner du får som medlem i Skogsvårdsföreningen är du också berättigad till skogsägarmedlemsförmåner via Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f (SLC).
Dessa förmåner hittar du på SLC:s hemsida www.slc.fi

ANSÖK OM MEDLEMSKAP