Lokala medlemsförmåner: 

Skogsvårdsföreningen är skogsägarnas egen förening i Österbotten. Hos oss behandlas alla skogsägare jämlikt, oavsett storlek. Vi sköter om skogen, säljer små och stora virkesmängder, ansöker om statstöd, ger råd vid genarationsväxlingar och ägarbyten etc. Vi erbjuder våra tjänster åt alla skogsägare, men endast medlemmarna har rätt medlemsförmåner. Medlemsförmånerna är många.

• Vår skogsfackman på området svarar på frågor i anslutning till skogsvård, -användning och -ägande
• Nya medlemmar får ett gratis lägenhetsbesök med vår skogsfackman
• Vid virkesaffärer får medlemmar aktuell information om priser och virkesmarknadssituationen i regionen
• Elektroniska nyhetsbrev
• 10 % rabatt på LokalTapiolas hem- och skogsförsäkring, gäller endast nya produkter
• Skogsägartidningen 4 ggr/år och Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer 4 ggr/år
• Medlemsskap i den regionala PEFC-certifieringen
• Kurser, fältutfärder, skogsresor och tillställningar samt skogsfärdighetstävlingar

SLC:s förmåner
Utöver de förmåner du får som medlem i Skogsvårdsföreningen är du också berättigad till medlemsförmåner via Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f (SLC).
Dessa förmåner hittar du på SLC:s hemsida www.slc.fi