Vi hjälper också till med förvaltningen av skogsegendomen

Vi hjälper också till med förvaltningen av skogsegendomen

Skogsägande

Som skogsägare får du fundera på olika alternativ. Som skogsägare kan du hamna i situationer där du behöver få veta värdet på skogsfastigheten, eller så funderar du på olika sätt att utnyttja skogen. Också skogsbeskattningen berör varje skogsägare årligen. På denna sida hittar du information om skogsägande. Kom också ihåg att Skogsvårdsföreningens experter alltid är beredda att hjälpa!

Tjänster

Skogsvärdering

Skogsvärdering

Mikä on metsäkiinteistön arvo? Useimmille ihmisille tulee elämän varrella taloudellisia päätöksiä varten tilanteita, joissa joutuu selvittämään omaisuuden arvoa. Tyypillisiä tilanteita ovat perunkirjoitukset, ositukset, vakuusarvo rahoittajalle, myynti tai ostaminen. Metsäarviolla on arvopäivä, jolloin arviossa oleva arvo todetaan. Arvio laaditaan juuri tuon arvopäivän tilanteen mukaan. Metsänhoitoyhdistyksen Metsäarviokirja perustuu aina maastokäyntiin. On tärkeää saada oikea tilannekuva puuston määrästä, suojeltavista kohteista ja metsänhoitotilanteesta.

Bekanta dig
Skogsbruksplan

Skogsbruksplan

När bör plantbeståndet vårdas? Hurdana inkomster och kostnader förväntas skogen leda till under de kommande åren? Allt detta framgår i skogsbruksplanen som är en handbok som utarbetas av vår skogsplanerare. Handboken är avsedd för dig, för planering av vården av dina skogar. Skogsbruksplanen beaktar dina önskemål gällande dina skogar. I stället för att maximera den ekonomiska avkastningen kan planen också utarbetas med fokus på mångfald eller rekreationsvärden.

Skogsbeskattning

Skogsbeskattning

Behöver du hjälp med att göra en skogsskattedeklaration? Att göra en skogsskattedeklaration har aldrig varit så enkelt som det är med hjälp från vår beskattningstjänst. Våra experter utarbetar både en skattedeklaration för skogsbruk och en deklaration av skatter på eget initiativ i en handvändning. För dig är tjänsten ett enkelt och säkert val eftersom skogsbeskattningen ordnas på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

Generationsskifte

Generationsskifte

Förvaltningen av skogsegendom är förknippad med flera juridiska, skattemässiga och skogsvårdsrelaterade frågor. Därför lönar det sig att planera överlåtelsen av skogsegendom till nästa generation i god tid, noggrant och med omtanke. Det bästa resultatet nås när den efterföljande generationen deltar i planeringen från början. Våra experter hjälper och stöder dig i alla skeden av generationsskiftet.

Egen skogsexpert

Egen skogsexpert

Din skogsexpert är där för dig på din resa genom skogsägandet. Hen vet vad som händer i skogarna och hjälper med alla skogsrelaterade frågor – oberoende av om det är fråga om skogsvård eller virkeshandel. Du behöver inte oroa dig när du får hjälp med skogsvården från ett proffs för vem du och din skog är viktiga.

Skogskonto

Skogskonto

Är du intresserad av att öka värdet på din skogsfastighet med till exempel gödsling eller kräver skogsvägarna iståndsättning? Skogsvård kräver ibland större investeringar men inkomsterna från virkesaffärer betalas nödvändigtvis inte samma år. Svf Skogskonto ger dig flexibilitet i skogsvårdskostnaderna. Svf Skogskontot är en kontokredit som erbjuds av Andelsbanken och via vilket skogsägarna flexibelt kan betala sina skogsvårdsavgifter i lämpliga poster.

Tjänster inom skogsskydd

Tjänster inom skogsskydd

Med frivilligt skydd av skogar påverkar man vid sidan om arternas mångfald även skogarnas kolbindning, vattendragens renhet och skogslandskapet. Med skyddsprogram kan du tjäna pengar utan att fälla ett enda träd. Din skogsexpert hjälper bland annat med kartläggningen av objekt och ansökan om miljöstöd.

2024 © Skogsvårdsföreningarna