Skogsgläntan

I skogsgläntan får du lära dig mera om skogsbruk och samtidigt träffa andra kvinnliga skogsägare.

Skogsgläntan – ett nätverk för kvinnor med intresse för skog

Vad är Skogsgläntan?

 • Skogsgläntan är ett nätverk för kvinnliga skogsägare. Men – man behöver inte äga skog för att vara med, intresset för skog räcker långt. Vi som är initiativtagare till Skogsgläntan, Christel Holmlund-Norrén, Anne Lindgren-Slotte och Gun Anderssén-Wilhelms, vill med det kvinnliga nätverket skapa en öppen och inkluderande plats där vi kan träffas, utbyta erfarenheter och öka vår kunskap om skogen.
 • Skogsgläntan är Skogsvårdsföreningens kvinnliga nätverk – vi verkar således inom Skogsvårdsföreningen Österbotten.
 • Skogsgläntan samarbetar med andra organisationer som ProForest - ett utbildningsprojekt för skogsbranschen – och med sakkunniga inom Skogscentralen.
 • Vi har även kontakt med Nordiske Skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen eller inom skogsindustrin.

Varför ett kvinnligt nätverk?

 • Av de privata skogsägarna i Finland utgör kvinnorna ca 40 %. Många kvinnor tar aktivt del i det egna familjeskogsbruket när det gäller åtgärder och skötsel. Men flera kvinnor ryms med i arbetet för skogen – skogsbranschen är av tradition tämligen mansdominerad.
 • Skogsbruket är ett område där utvecklingen ständigt söker nya vägar och där utmaningarna är många. Vi tror att ett nätverk för kvinnliga skogsägare och kvinnor med intresse för skog fyller en viktig funktion. I dagens och morgon dagens skogsbruk behövs allas kapacitet och engagemang och där utgör kvinnliga skogsägare en viktig potential.

Vår målsättning med Skogsgläntan

 • Att vara en informell och inbjudande mötesplats
 • Väcka kvinnors intresse för skog
 • Ha en skogsnära verksamhet med låg tröskel för att stärka kvinnor att ta en aktivare roll i skogsfrågor
 • Erbjuda ändamålsenliga kurser där kvinnor kan öka sin kunskap om skogen

Skogsgläntans verksamhet

 • Skogsgläntan ordnar olika slag av möten – såväl fysiska som digitala - med teman som kan tänkas intressera våra medlemmar. Vi gör också skogsbesök tillsammans med kvinnliga skogsägare och kunniga instruktörer.
 • Våra träffar samlar kvinnor i olika åldrar och med olika målsättningar med sin skog. Men det som förenar oss är intresset för skog och en vilja att lära mera om våra skogar och hur vi bäst kan sköta dem. Samt glädjen i att få träffa varandra

Som medlem i Skogsgläntan får du

 • Information om aktuella möten, föreläsningar, kurser och exkursioner
 • Forma och delta i verksamheten
 • Samvaro med andra kvinnor med intresse för skog

Kontaktuppgifter
Vill du bli medlem i Skogsgläntan - ta kontakt via e-post: skogsglantan@svf.fi
Du kan också följa oss på sociala medier:
Facebook | Instagram | LinkedIn | X | YouTube

Beställ föreningens nyhetsbrev

Beställ föreningens nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna