Tidningen SkogsÄgaren

Skogsvårdsföreningen Österbottens svenskspråkiga medlemstidning utkommer fyra gånger per år samt en finskspråkig medlemstidning två gånger per år.