Skogsvårdsföreningen Österbotten är skogsägarnas intressebevakare. Du som medlem i skogsvårdsföreningen kan alltid be om råd i anknytning till din skog, det må sedan gälla virkeshandel, skogsvård, skogsbeskattning eller naturskydd. Vi arbetar nära dig som skogsägare och sysselsätter lokalt, våra 30 skogsarbetare och lokala entreprenörer känner väl till ditt område. Skogsägande idag behöver inte vara slitsamt, vi erbjuder en mängd tjänster som du kan använda dig av.

Det är lätt att äga skog med Skogsvårdsföreningens hjälp!

Skogsvårdsföreningens stadgar