Medlemskap i SVF lönar sig

Vi på Skogsvårdsföreningarna har försvarat de finska skogarnas hållbara bruk från generation till generation i redan över 100 års tid. För oss är dina målsättningar med skogsbruket det allra viktigaste, därför arbetar vi ständigt för skogsägarens bästa. Anslut dig till att försvara din skogsegendom!

Det riktas många krav och mycket tryck utifrån på skogsbruket. Tillsammans med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC ser vi till att skogsägarnas röst blir hörd både i Finlands som i EU:s beslutfattande. Bli medlem, desto flera vi är desto bättre möjlighet har vi att påverka.

Mhy:n jäsenet nuotiolla

10 goda skäl att vara medlem

 1. Personlig rådgivare i skogsfrågor
 2. Skogsbesök med din skogsvårdsinstruktör
 3. PEFC-certifiering
 4. Skogsvårdsföreningens medlemstidning
 5. EgenSkog nättjänsten
 6. Evenemang och skolningar för skogsägare
 7. Professionella skogstjänster till medlemspris
 8. Prisinformation från konkurrensutsatta virkesaffärer
 9. Förmåner med ett värde i pengar
 10. Vi påverkar det politiska beslutsfattandet. Vi arbetar helhjärtat för skogsägarens bästa.

Skogsvårdsföreningens medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften fastställs av varje förenings fullmäktige. Föreningarnas fullmäktige väljs genom val och består av föreningens egna medlemmar. Medlemsavgiften är avdragbar i skogsbeskattningen.

MEDLEMSAVGIFT 2024

 • under 10 ha 52 €
 • 10,1 – 20 ha 70 €
 • 20,1 – 30 ha 90 €
 • 30,1 – 40 ha 120 €
 • 40,1 – 50 ha 150 €
 • 50,1 -100 ha 170 €
 • över 100 ha 190 €

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Landsomfattande

Bli medlem i skogsvardsforeningen. Medlemskap lönar sig.

Läs mera
Medlemsförmåner

2024 © Skogsvårdsföreningarna