Personsökning

 1. Nedervetil

  Mats Holmgård

  Mats Holmgård

  Administrativa väglagstjänster, EgenSkog support, Österbottens samfällda skog

  Ring 041 731 7593mats.holmgard@svf.fi
 2. Nedervetil

  Thomas Åman

  Thomas Åman

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Nedervetil, Jolkka, Karleby, Öja, Skriko

 3. Nedervetil

  Tom Finnilä

  Tom Finnilä

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Kronoby, Lepplax

 4. Nedervetil

  Markus Stenborg

  Markus Stenborg

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Nedervetil, Terjärv

 5. Kållby

  Daniel Jansson

  Daniel Jansson

  Skogsvårdsinstruktör Drivningstjänst

  Verksamhetsområde

  Karleby - Nykarleby

 6. Kållby

  Eivor Sundqvist

  Eivor Sundqvist

  Kontorsassistent

  Skogsarbetare och virkesutbetalningar

 7. Kållby

  Kristian Gäddnäs

  Kristian Gäddnäs

  Skogsvårdsinstruktör

  Vägar, diken och gödsling

  Verksamhetsområde

  Karleby - Nykarleby

 8. Kållby

  Tom Lundqvist

  Tom Lundqvist

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Esse, Kållby, Katternö, Lappfors, Östensö, Purmo

 9. Kållby

  Erik Sandvik

  Erik Sandvik

  Skogsvårdsförman

  Verksamhetsområde

  Karleby Sideby

 10. Larsmo

  Johnny Fagerholm

  Johnny Fagerholm

  Skogsvårdsinstruktör, Teamledare -team Norr

  Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, (Pedersöre kby, Bennäs, Sundby, Karby, Lövö, Forsby)

 11. Nykarleby

  Joakim Holmqvist

  Joakim Holmqvist

  Skogsvårdsinstruktör

  Nykarleby (Socklot, Kyrkoby-forsby, Markby, Kovjoki) Pedersöre (Åvist, Nederpurmo, Edsevö, Kållby)

 12. Nykarleby

  Anders Råstedt

  Anders Råstedt

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Harjux, Hirvlax, Jussila, Kantlax, Monå, Monäs, Munsala, Pensala, Nykarleby, Vexala, Ytterjeppo

 13. Vörå

  Dan Kullman

  Dan Kullman

  Skogsvårdsinstruktör Drivningstjänst, Vörå - Malax

  Vägar, diken och gödsling i Vörå

 14. Vörå

  Hilding Södergård

  Hilding Södergård

  Skogsvårdsinstruktör

  Vörå (förutom byarna i Norra Vörå)

  Verksamhetsområde

  Vörå

 15. Vörå

  Jim Hermans

  Jim Hermans

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Maxmo, Oravais, Norra Vörå

 16. Vasa

  Jan Slotte

  Jan Slotte

  Verksamhetsledare

 17. Vasa

  Anki Svenn

  Anki Svenn

  Kontorsföreståndare

  Ab Skogsfastigheter AFM, fastighetsmäklare AFM

 18. Vasa

  Stina Sabel

  Stina Sabel

  Kontorsassistent

  Medlemsärenden, fakturering

 19. Vasa

  Magdalena Bjurbäck

  Magdalena Bjurbäck

  Controller

 20. Vasa

  Charlotta Frantz

  Charlotta Frantz

  Ab Skogsfastigheter AFM, fastighetsmäklare AFM

 21. Vasa

 22. Vasa

  Emma Buss

  Emma Buss

  Kommunikatör

 23. Vasa

  Mats Linnsén

  Mats Linnsén

  Skogsvårdsinstruktör

  Hankmo, Helsingby, Höstves, Karkmo, Kvevlax, Kråklund, Miekka, Munsmo, Petsmo, Pundars, Runsor, Staversby, Solf, Tölby, Vassor, Voitby

 24. Vasa

  Matias Storm

  Matias Storm

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Björkö, Gerby, Iskmo, Jungsund, Karperö, Köklot, Koskö, Martois, Replot, Singsby, Toby, Västervik, Veikars

 25. Malax

  Johan Svedström

  Johan Svedström

  Skogsvårdsinstruktör, Teamledare -team Mellan

 26. Malax

  Johan Holmfors

  Johan Holmfors

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Övermalax, Sundom, Yttermalax

 27. Korsnäs

  Mikael Häggdahl

  Mikael Häggdahl

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Harrström, Korsbäck, Korsnäs kby, Molpe, Taklax, Töjby, Träskböle

 28. Närpes

  Jami Pirttimäki

  Jami Pirttimäki

  Skogsvårdsinstruktör, Teamledare -team Söder

  Vägar, diken och gödsling i Kristinestad - Korsholm

 29. Närpes

  Philip Wissander

  Philip Wissander

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Bäckby, Böle, Finby, Närpes förs. Kaskö mfl, Yttermark östra

 30. Närpes

  Mikael Franzén

  Mikael Franzén

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Pörtom, Övermark

 31. Närpes

  Markus Seppi

  Markus Seppi

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Kalax, Nämpnäs, Närpes stad, Näsby, Norrnäs, Rangsby, Tjärlax, Yttermark västra

 32. Lappfjärd

  Victor Åstrand

  Victor Åstrand

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Åback, Dagsmark, Lålby, Lappfjärd norra, Pjelax, Staden, Tjöck

Medlemskap lönar sig

 • Landets mest heltäckande virkeshandelsstatistik och prisuppgifter samt kunniga skogsexperter till ditt förfogande.
 • PEFC -skogscertifiering utan kostnad.
 • Omfattande medlemsförmåner.
 • Administreras av skogsägarna själva.
Bli medlemAlla medlemsförmåner
200 000

200 000

skogsägarmedlemmar

1000

1000

skogsexperter till förfogande

över 30

över 30

samarbetsparters, som erbjuder produkter och tjänster till medlemsförmånspris

2024 © Skogsvårdsföreningarna