Personsökning

 1. Nedervetil

  Thomas Åman

  Thomas Åman

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Nedervetil, Jolkka, Karleby, Öja, Skriko

  Ring 040 746 3528thomas.aman@svf.fi
 2. Nedervetil

  Tom Finnilä

  Tom Finnilä

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Kronoby, Lepplax

 3. Nedervetil

  Markus Stenborg

  Markus Stenborg

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Nedervetil, Terjärv

 4. Nedervetil

  Mats Holmgård

  Mats Holmgård

  Support EgenSkog

 5. Kållby

  Daniel Jansson

  Daniel Jansson

  Skogsvårdsinstruktör Drivningstjänst

  Verksamhetsområde

  Karleby - Nykarleby

 6. Kållby

  Eivor Sundqvist

  Eivor Sundqvist

  Kontorsassistent

  Skogsarbetare och virkesutbetalningar

 7. Kållby

  Kristian Gäddnäs

  Kristian Gäddnäs

  Skogsvårdsinstruktör

  Vägar, diken och gödsling

  Verksamhetsområde

  Karleby - Nykarleby

 8. Kållby

  Tom Lundqvist

  Tom Lundqvist

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Esse, Kållby, Katternö, Lappfors, Östensö, Purmo

 9. Kållby

  Erik Sandvik

  Erik Sandvik

  Skogsvårdsförman

  Verksamhetsområde

  Karleby Sideby

 10. Larsmo

  Johnny Fagerholm

  Johnny Fagerholm

  Skogsvårdsinstruktör, Teamledare -team Norr

  Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, (Pedersöre kby, Bennäs, Sundby, Karby, Lövö, Forsby)

 11. Nykarleby

  Joakim Holmqvist

  Joakim Holmqvist

  Skogsvårdsinstruktör

  Nykarleby (Socklot, Kyrkoby-forsby, Markby, Kovjoki) Pedersöre (Åvist, Nederpurmo, Edsevö, Kållby)

 12. Nykarleby

  Anders Råstedt

  Anders Råstedt

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Harjux, Hirvlax, Jussila, Kantlax, Monå, Monäs, Munsala, Pensala, Nykarleby, Vexala, Ytterjeppo

 13. Vörå

  Dan Kullman

  Dan Kullman

  Skogsvårdsinstruktör Drivningstjänst, Vörå - Malax

  Vägar, diken och gödsling i Vörå

 14. Vörå

  Hilding Södergård

  Hilding Södergård

  Skogsvårdsinstruktör

  Vörå (förutom byarna i Norra Vörå)

  Verksamhetsområde

  Vörå

 15. Vörå

  Jim Hermans

  Jim Hermans

  Skogsvårdsinstruktör

  Verksamhetsområde

  Maxmo, Maxmo, Oravais, Norra Vörå

 16. Vasa

  Jan Slotte

  Jan Slotte

  Verksamhetsledare

 17. Vasa

  Anki Svenn

  Anki Svenn

  Kontorsföreståndare

  Fastighetsförmedlare AFM, Ab Skogsfastigheter AFM

 18. Vasa

  Stina Sabel

  Stina Sabel

  Kontorsassistent

  Medlemsärenden, fakturering

 19. Vasa

  Charlotta Frantz

  Charlotta Frantz

  Ab Skogsfastigheter AFM, fastighetsförmedlare AFM

 20. Vasa

2022 © Skogsvårdsföreningarna