ÖsterbottenSkogsbruksplan

Skogsbruksplanen är som en bankbok för din skog

Skogsbruksplanen är skogsägarens handbok som innehåller information om beståndet, skogsvårdsbehov och virkesförsäljningsmöjligheter. Den berättar hur mycket man kan få inkomster från din skog under kommande år och vilka skogsvårdsåtgärder man borde företa för att din skog skall avkasta väl.

Vi ställer upp en skogsbruksplan för dig, utgående från dina önskemål och målsättningar. I samband med överlåtelsen av planen får du personlig handledning i skogsvård och i att använda planen. Du har också tillgång till webbplanen i SilvaNetti. Kostnaderna för planen är avdragbara i skogsbrukets beskattning.

Skogsbruksplanen innehåller bland annat följande uppgifter:

  • ståndorter
  • beståndsuppgifter
  • skogsvårdsarbeten jämte tidtabell för dem
  • avverkningar jämte tidtabell för dem
  • virkesbeståndets fördelning på sortiment
  • utvecklingsklasser
  • uppgifter om värdefulla naturobjekt
  • kartor och figurvisa uppgifter om din skog
  • åskådliga temakartor och sammandrag

Uppdatering av skogsbruksplanen

Efter avverkningar och skogsvårdsarbeten är uppgifterna i skogsbruksplanen inte längre aktuella. Genom att komma överens om en årlig uppdatering genom skötselavtal, säkrar du att skogsbruksplanens uppgifter är riktiga. Samtidigt får du också förslag på följande års avverkningar och skogsvårdsarbeten. Vart femte år får du en pappersutskrift av skogsbruksplanen. Genom att göra ett skötselavtal med oss hålls dina uppgifter alltid uppdaterade.

 

 

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning