Metsänhoitoyhdistys auttaa puukaupassa

Det finns olika pris på ditt virke

Låt inte virkesköparen bestämma priset på ditt virke. Konkurrensutsätt din virkesaffär med Skogsvårdsföreningens hjälp. Det lönar sig verkligen, eftersom vi känner till virkeshandeln på ditt område.

Virkeshandel

Vi känner till situationen på den lokala virkesmarknaden bättre än något annat. Efterfrågan på virke varierar mellan säsonger och vi vet hurdant virke som är efterfrågat när affären är aktuell. Vi hjälper dig vid alla skeden av virkesaffären, från planeringen av virkesförsäljningen till affärens slutmetrar.

Tjänster

Planering av försäljning av virke

Planering av försäljning av virke

Du bestämmer varifrån och när du säljer ditt virke. Allt börjar med en virkesförsäljningsplan. Din skogsexpert beaktar skogens möjligheter, dina önskemål och skogens mångfald då hen utarbetar en virkesförsäljningsplan. Det är viktigt att planera försäljningen av virke eftersom en bra plan är redan hälften av arbetet!

Bekanta dig
Försäljning av virke

Försäljning av virke

Överväger du virkesförsäljning och virkesaffärer? Med vår hjälp går försäljningen av virke enkelt och säkert från början till slut. Din skogsexpert är på din sida i virkesaffären och bistår i varje fas av affären. Försäljning av virke har aldrig varit så här enkelt.

Konkurrensutsättning av virkeshandeln

Konkurrensutsättning av virkeshandeln

Många konkurrensutsätter försäkringar, elavtal och telefonabonnemang. Varför inte konkurrensutsätta din virkeshandel? Försäljning av virke med hjälp av ett proffs, dvs. med fullmakt, garanterar att din virkesaffär följer de bästa stigarna.

Drivningstjänst

Drivningstjänst

Skogsvårdsföreningarna erbjuder sina medlemmar ett alternativ för virkeshandel som genomförs med försäljning på rot. Skogsvårdsföreningen förmedlar virket till köparen och drivningen genomföras av föreningens egna, pålitliga entreprenörer. Efter drivningen transporterar skogsvårdsföreningen virket till lokala förädlingsföretag eller överlåts till köparna travade invid vägen.

Tjänster inom kontinuerlig beståndsvård

Tjänster inom kontinuerlig beståndsvård

Du får hjälp med kontinuerlig beståndsvård från oss! Kontinuerlig beståndsvård är skogsvård utan kalhygge. Dess syfte är att beståndet förnyas naturligt och marken hålls trädbeklädd. Skogen består av träd av olika åldrar, från unga plantor till gamla träd. Vid kontinuerlig beståndsvård vårdas skogen genom regelbundna avverkningar. I avverkningarna röjer man huvudsakligen det värdefullaste rundvirket.

Övervakning av drivning

Övervakning av drivning

Övervakning av drivning är en viktig del av en lyckad virkesaffär. Man kommer överens om saker med ett avtal om avverkning men efter detta måste man ännu försäkra sig om att avtalet följs och det som avtalats också utförts. Övervakning av drivning i terrängen säkerställer att åtgärder som vidtas där inte orsakar förluster för skogsägaren nu eller i framtiden. Med granskning av mätningsdokument som genomförs på kontoret konstaterar man att måtten som avtalats om i avverkningsavtalet har följts och de avtalade virkessortimenten gjorts.

2024 © Skogsvårdsföreningarna