Virkesförsäljning med fullmakt

Låt skogsvårdsföreningens proffs ta hand om virkesaffärerna. Vi begär anbud av köparna och rekommenderar det alternativ som är bäst för dig. Du kan själv bestämma vilket anbud du antar. Vi tar hand om uppställande av virkesaffären, övervakning av drivning och mätning samt dokument i anslutning till dessa. Vi håller dig informerad om hur virkeshandeln och drivningen fortskrider. Du kan själv bedöma hur aktivt du deltar i virkeshandelns olika skeden.

Vid drivningen beaktar vi de krav som kommer från lagstiftning, råd i god skogsvård och skogscertifiering. Vi sköter erfordrade kontakter och anmälningar till myndigheterna.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning