Låt skogsvårdsföreningen ställa upp en virkesförsäljningsplan

Virkesaffären inleds med att ställa upp en virkesförsäljningsplan. Låt skogsvårdsföreningen ställa upp den! Virkesförsäljningsplanen och området som skall avverkas fastställs utgående från dina önskemål. Planen är viktig, eftersom den gör det möjligt att konkurrensutsätta virkespartiet och stämplingsposten mellan virkesköparna. Den utgör grunden för virkeshandelskontraktet.

Fältbesök

Vi avgränsar området som skall avverkas, dvs. stämplingsposten med band i terrängen. Du är välkommen att delta i planeringen av stämplingsposten! Vid behov sätter vi band runt naturobjekt, naturvårdsträd och andra objekt som skall beaktas vid avverkningen. Dessutom kan man anteckna rutter och lagerplatser på kartan.

Virkesförsäljningsplanen innehåller bland annat följande uppgifter:

 • Område som skall avverkas
 • Avverkningsslag
 • Uppskattning av den volym som skall avverkas
 • Uppskattning av det avverkade beståndets värde vid rådande virkesmarknadssituation
 • Uppgifter i anslutning till drivning, så som drivnings- och transportduglighet
 • Behovet av förröjning
 • Gallringsstyrka och -slag i fråga om gallringar
 • Plan för förnyelsearbeten i fråga om slutavverkningar
 • Möjlighet att driva energived
 • Eventuella statsbidrag som kan beviljas till objektet
 • Anmälan om användning av skog till myndigheterna

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning