Österbotten Manuellt skogsarbete

Beställ en skogshuggare till din skog

Skogsvårdsföreningarna har utbildade skogshuggare i sin tjänst, vilka känner skogsvårdskriterierna och skogscertifieringens krav. Vi kan tillhandahålla skogshuggare bland annat för att utföra avverkning av specialobjekt eller plantskogsvård.

Är du självverksam skogsägare? Våra skogshuggare kan handleda dig i skogsvårdsarbeten, så som plantering, plantskogsvård eller användning av röjsåg samt gallringar. Fråga efter personlig arbetshandledning från din skogsvårdsförening.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning