ÖsterbottenSkogsnaturvård

Bevara värdefulla naturobjekt i din skog

Skogsvårdsföreningens experter ger dig råd i hur du i samband med skogsvården kan bevara värdefulla naturobjekt. Vi berättar också om finansiering som finns att tillgå för vård och skydd av naturobjekt. Vi beaktar kraven på god naturvård vid skogsvård och avverkningar.

Du kan värna om skogsnaturens mångfald i helt vanlig ekonomiskog. Det går att ha flera trädslag i samma bestånd och vid avverkningar av barrskog kan man lämna en del lövträd. Särskilt asp, sälg och ädla lövträd är viktiga för naturen. Träd med bohål, svedda träd och träd med tickor lämnas kvar. Enstaka fallna träd bärgas inte bort. Av glasbjörkar och rötskadade granar kan man göra enstaka högstubbar som kapas på hög höjd. Man kan öka mängden brunnen ved i skogarna genom hyggesbränning. Då lämnar man enskilda stående träd.

Frivilliga skyddsåtgärder

Som skogsägare kan du på frivillig grund bevara värdefulla naturobjekt och erhålla finansiering för det. Det går också i vissa fall att erhålla stöd för naturvårdsarbeten. Läs mera på Metsos webbplats www.metsonpolku.fi och fråga mera av din egen skogsrådgivare. Vi hjälper dig med värdering av skyddsobjekt och ansökan om finansiering.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning