Kom ihåg att beställa markberedning efter slutavverkning

Via skogsvårdsföreningen kan du ordna med markberedning, även om du skulle plantera själv. Markberedningen förbättrar plantornas tillväxtbetingelser under de första åren. Skogens ofta tjocka humusskikt söndras så att mineraljorden blottläggs. Plantor som har planterats eller frön som har såtts i mineraljord får ett försprång i konkurrensen med andra växter. Samtidigt underlättas planteringsarbetet. Markberedningen håller skadedjur - snytbaggar och sorkar - på avstånd. Markberedningen utförs i regel maskinellt.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning