Välj högläggning på bördiga platser

Skogsvårdsföreningens proffs kan bedöma om förnyelsearealen är så bördig, att det lönar sig att utföra en högläggning. Vid högläggning utför man med grävmaskin högar som plantorna planteras i. Då får plantorna ett rejält försprång gentemot konkurrerande växtlighet. Högar av god kvalitet som man kan plantera i, görs i minst så stort antal att det motsvarar planteringstätheten. På mo- och torvjordar vars vattenhushållning är i skick, kan man tillämpa vänd- och fläckhögläggning. På vattensjuka marker tillämpas högläggning med fåror eller dikningshögläggning om dräneringsbehovet är större.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning