ÖsterbottenSkogskonto

Det nya Svf Skogskontot ger flexibilitet i skogsvårdsavgifterna

Svf Skogskontot är en kontokredit som erbjuds av Andelsbanken och via vilket skogsägarna flexibelt kan betala sina skogsvårdsavgifter i lämpliga poster.

Med Skogskontot kan skogsägaren bekvämt betala alla skogsvårdsföreningens skogsvårdsåtgärder i poster. Det behövs inga besparingar för att kunna låta utföra skogsvårdsåtgärder. Med en liten månadsbetalning kan skogsägaren fördela betalningen rent av på flera år, men krediten kan också betalas tillbaka snabbare helt och hållet.

Med Svf Skogskontot behöver skogsvårdsarbetet inte skjutas upp

Om man vet att man kommer att få virkeslikvid, Kemera-stöd eller annan inkomst som man inte just nu har tillgång till behöver man ändå inte skjuta upp skogsvårdsarbetet därför. Det kan utföras då det är som mest kostnadseffektivt.

Skogsvårdsinvesteringar som kräver större kapital såsom skogsgödsling, iståndsättningsdikning eller byggande av skogsväg kan via Svf Skogskontot betalas bekvämt i månadsbetalningar.

Vem kan få ett Svf Skogskonto?

Kontot lämpar sig i praktiken för alla privatkunder. Då kontot öppnas fattas ett kreditbeslut, dvs. den sökande ska vara i arbetslivet eller pensionerad och ha skött sina penningaffärer väl. Det går att ansöka om Skogskontot via räknaren nertill på sidan. Skogsvårdsföreningarnas skogsexperter kan också hjälpa med ansökan eller vid behov fylla i ansökan för skogsägarens räkning. Kontokunden behöver inte vara kund hos Andelsbanken.

Villkor för Svf Skogskontot

  • Finansiering 2 500–20 000 €.
  • Flexibel betalningstid.
  • Förmånlig ränta OP-prime + 5,95 %*.
  • Faktureringsavgift 5 €/mån.
  • Du kan betala tillbaka hela krediten på en gång utan extra kostnader.
  • Räntan är avdragsgill i beskattningen.
  • Andelsbankens ägarkunder samlar OP-bonus för Skogskontot.
  • Om kontot inte används tas det inte ut års-/månadsavgifter för det, utan kontot väntar på faktureringen av följande skogsvårdsarbete.

Du får ytterligare information om Svf Skogskontot av din skogsexpert och genom att sända oss en kontaktbegäran.

Svf Skogskontot är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 500 € är 10,77 %, då krediträntan är OP-prime + 5,95 procentenheter, (6,20 % 10/19), uppläggningsavgiften är 0 € och faktureringsavgiften 5 €/mån. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 906 €. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela krediten har tagits ut, krediträntan och avgifterna är oförändrade hela kredittiden och att krediten betalas tillbaka med minimiamorteringar på 82,50 € (3,3 % av kreditbeloppet) med en månads mellanrum, varvid kredittiden är 36 mån. Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors.

Öppna ett Svf Skogskonto

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning