ÖsterbottenGenerationsväxling av skogsfastighet

Vi för över skogsfastigheten till följande generation

Inled planeringen av generationsväxling tillsammans med våra experter. Den yngre generationen bör också tas med i planeringen från början, så att också deras önskemål kan beaktas. Det lönar sig att undvika onödiga delningar av fastigheter, så att fastighetens storlek hålls på en vettig nivå också för den nya ägaren. Generationsväxlingen inleds med att man utreder fastighetens värde. Därefter går man med en expert igenom de olika alternativens ekonomiska påföljder.

Skogslägenheten kan överföras som gåva, gåvoartat köp eller genom egentlig fastighetsaffär. Det är lönsamt att sälja skogsfastigheten till övertagaren då det finns mycket virke i skogen. Då kan köparen utnyttja skogsavdraget i försäljningsbeskattningen. Köparen erlägger överlåtelseskatt. Gåva är ett bra alternativ om överlåtaren inte är i behov av pengar. Gåvans mottagare betalar gåvoskatt, som fastställs utgående från lägenhetens gängse värde. Vid gåvoartat köp görs generationsväxlingen delvis som köp och delvis som gåva. Överföringen av skogslägenhet till följande generation kan utföras kontrollerat också genom testamente.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning