Skogsvårdsföreningen Österbotten är skogsägarnas intressebevakare. Du som medlem i skogsvårdsföreningen kan alltid be om råd i anknytning till din skog, det må sedan gälla virkeshandel, skogsvård, skogsbeskattning eller naturskydd. Vi arbetar nära dig som skogsägare och sysselsätter lokalt, våra 30 skogsarbetare och lokala entreprenörer känner väl till ditt område. Skogsägande idag behöver inte vara slitsamt, vi erbjuder en mängd tjänster som du kan använda dig av.

Det är lätt att äga skog med Skogsvårdsföreningens hjälp!

Skogsvårdsföreningens stadgar

Kontakta oss

Kontor

Karleby - Kronoby

Murickvägen 5

68410 Nedervetil

Larsmo - Jakobstad

Näsvägen 2 D

68560 Eugmo

Pedersöre

Industrigatan 2

68800 Kållby

Nykarleby

Sollefteågatan 5

66900 Nykarleby

Vörå

Vöråvägen 12

66600 Vörå

Korsholm - Vasa

Företagaregatan 13

65380 VASA

Telefon. 010 581 8400

Malax

Köpingsvägen 14

66100 Malax

Korsnäs

Silverbergsvägen 23

66200 Korsnäs

Närpes - Kaskö

Nybrovägen 13

64200 Närpes

Kristinestad - Lappfjärd

Lappfjärdsvägen 729

64300 Lappfjärd

Nyckeltal

Privatskogar
460 000 ha
Antalet medlemmar
12 000
Skogsfastighetens medelareal
23 ha
Trädbeståndets årlig tillväxt
2 600 000 m3
Genomsnittlig avverkningsvolym
1 500 000 m3
Trädslagsindelning
Finansieringszon
2