Österbottens Trä Ab-Pohjalaisten Puu Oy

Bolaget är ett år 2015 grundat virkesanskaffningsbolag som är helägt av Skogsvårdsföreningen Österbotten rf.

Målet med verksamheten är att öka efterfrågan på klenvirke, energived och massaved, inom skogsvårdsföreningens verksamhetsområde. Skogsvårdsföreningen Österbotten rf vidareförmedlar med fullmakt av skogsägarna virke till bolaget som blir ägare till virket.

Bolagets kunder är främst kraftverk, lokala värmeproducenter samt cellulosaindustri. Export av virke kan bli aktuellt om marknadsläget i hemlandet så kräver. 

Österbottens Trä Ab-Pohjalaisten Puu Oy har beviljats både PEFC- och FSC®-certifiering (FSC-C145940). Vid verifieringen av virkets ursprung följs PEFC ST 2002:2013 standarden.  Därtill följs-PEFC standarden PEFC ST 2001:2008 gällande användningen av PEFC-produktmärket. Vid anskaffning och försäljning av virke följs FSC®-standarderna FSC-STD-40-004 och FSC-STD-40-005.

Bolagets ursprungscertifikat, CoC:

Certifikat, PEFC

Sertifikaatti, PEFC

Certificate, PEFC

Certificate FSC®