Ab Skogsfastigheter AFM

Skogsvårdsföreningen Österbotten erbjuder förmedling av skogsfastigheter via det helägda dotterbolaget Ab Skogsfastigheter AFM.  Vi förmedlar skogsfastigheter inom skogsvårdsföreningens verksamhetsområde. Tack vare skogsvårdsföreningens lokalkännedom och skogliga kompetens kan vi erbjuda Er en heltäckande service från värdering till överlåtelse av skogsfastighet.

Att sälja en skogsfastighet är en stor sak, det finns en mängd frågor som ofta dyker upp – frågor som ni kanske inte själva har svar på.  
•     Ska jag sälja hela fastigheten, del av fastigheten eller ska jag bara göra en virkesffär?
•     Vad är min fastighet värd?
•     När är det bäst att sälja?
•     Vilka blir de skattemässiga följderna?
•     Hur gör vi då fastigheten ägs av dödsbon, sammanslutningar etc?

Vid Ab Skogsfastigheter AFM svarar vi gärna på frågor och hjälper Er genom hela försäljningsprocessen - inget ska glömmas bort och alla juridiska krav ska uppfyllas. Ni som bor utomlands kan ge oss fullmakt att sköta om hela försäljningen.

Köpa eller sälja skogsfastigheter?
www.skogsfastigheter.fi

Ab Skogsfastigheter AFM
Företagaregatan 13
65380 Vasa

040 8232364
anki.svenn@svf.fi

0500 568804
charlotta.frantz@svf.fi