Virkeshandelsöversikt 11-2021

16.11.2021

Virkeshandeln går trögt då marknadens riktning ännu är oklar. Efterfrågan och tillgång på virke är i balans, men inköpsaktiviteten har minskat. November är dock traditionellt sett den mest hektiska virkeshandelsmånaden, så köpaktiviteten kan förväntas återhämta sig mot slutet av året. Industrins produktionsvolymer är stora och industrins resultat rekordbra.

Läs hela virkeshandelsöversikten