Vi söker en SKOGSVÅRDSINSTRUKTÖR

30.4.2018

... med områdesansvar för västra Korsholm, stationeringsort är Vasa. Till arbetsuppgifterna hör att planera och förverkliga skogsägarrådgivningen samt skogsvårds- och virkeshandelstjänster på området. 

Den sökande bör ha en för uppgiften lämplig examen, gärna skogsbruksingenjörsexamen eller skogsbrukstekniker. Lön i enlighet med METO-skogsbranschens experter/Privatskogsbrukets arbetsgivare rf kollektivavtal. 

Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Närmare uppgifter ger verksamhetsledare Jan Slotte, 050 544 2690. Ansökningar skickas senast 15.5.2018 till rekry@svf.fi.

Läs annons