Vi söker en SKOGSVÅRDSINSTRUKTÖR

11.4.2017

som ansvarar för planering och skötsel av torvmarksskogar, byggande, grundförbättring och underhåll av skogsvägar samt väglagens administrationstjänster. Det geografiska ansvarsområdet omfattar Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad

Den sökande bör ha en för uppgiften lämplig examen, gärna skogsbruksingenjörsexamen eller skogsbrukstekniker. Lön i enlighet med METO-skogsbranschens experter/Privatskogsbrukets arbetsgivare rf kollektivavtal.

Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Närmare uppgifter ger verksamhetsledare Jan Slotte, 050 544 2690.

Ansökningar skickas senast 2.5.2017 till rekrytering@svf.fi