Vårt kontor i Nykarleby har flyttat

01.9.2017

Skogsvårdsföreingens kontor i Nykarleby har tillfälligt flyttat till Topeliusesplanaden 1, lokal 3, 66900 Nykarleby.

Våra skogsfackmän i Nykarleby betjänar er som vanligt på den nya adressen:
Joakim Holmqvist, 0400 180 581, joakim.holmqvist(at)svf.fi
Anders Råstedt, 0400 260 239, anders.rastedt(at)svf.fi