Val 2016 - information om valet

11.8.2016

Skogsvårdsföreningen Österbotten rf:s fullmäktigevals rösträttsregister till påseende

Skogsvårdsföreningarna fullmäktigeval ordnas som postval 4.-25.11. Rösträtt har varje ordinarie medlem som har varit skogsägare 1.1.2016. En medlem som har anmärkningar gällande rösträttsregistret har rätt att till valbestyrelsen yrka på rättelse senast 2.9.2016.

Rösträttsregistret finns till påseende vid skogsvårdsföreningen huvudkontor i Vasa, Företagaregatan 13, vardagar 12.8–2.9.2016 klockan 8-16. Förfrågningar kan göras på telefonnummer 010 581 8410.

Kandidater kan nomineras framtill 14.10. Tilläggsinformation om valet finns på http://www.mhy.fi/sv/val