Tips vid plantering

03.5.2019

Nedan har vi sammanställt några tips och råd för skogplantering:

  • De flesta plantor kommer frusna. Öppna hålen i lådorna och låt plantorna tina upp i lugn och ro på en skuggig plats. Plantor i solen vill börja suga vatten till barren och är rötterna frusna torkar plantan. Sätter du lådorna lite lutande cirkulerar luften runt hela och plantorna tinar upp jämnare.
  • Kontrollera att plantorna inte blir för torra innan planteringen. När du kramar jordklumpen skall det komma vatten ur den.
  • För att plantera 2 000 plantor/ha skall medelavståndet mellan plantorna vara 2,25 m.
  • Välj en hög planteringspunkt. Det är vanligare att plantor drunknar än att de torkar.
  • Det bästa är om man kan plantera så att man får mineraljord närmast plantan vilket i praktiken innebär att ytan skall vara markberedd på något sätt. Mineraljorden gör att risken för snytbaggeangrepp minskar.
  • Plantera så att jordklumpen kommer helt ner i marken. Bättre för djupt än för grunt.
  • Trampa till marken runt plantan så att det inte finns extra luftfickor kring rötterna.
  • Kontrollera planttätheten med ex en 4 m:s käpp. Sätt käppen mot magen, snurra ett varv runt och räkna de plantor som finns innanför ”cirkeln”. 10 plantor ger 2 000 plantor/ha (10 X koeff 200 = 2 000).
  • Kontrollera planteringen i maj året efter planteringen och komplettera vid behov
  • LYCKA TILL!