Stubbehandling stoppar rotrötan

22.6.2017

Rotrötan måste bekämpas vid alla avverkningar från början av maj till slutet av november. Omsorgsfull stubbehandling minskar effektivt rotrötans spridning till friska bestånd och friska träd.

Rotrötan orsakas av rottickan. Både granens och tallens rotröta har spridits vid sommaravverkningar där man inte har vidtagit bekämpningsåtgärder. Till friska skogar sprids rottickan med sporer via luften och den huvudsakliga inkörsporten är färska stubbar.

Det effektivaste skyddet är att vid avverkningen bespruta stubbarna med en lösning av antingen biologisk pergamentsvamp eller urea. Samma medel biter både på granens och på tallens rotröta. Stubbehandling skyddar friska bestånd. I bestånd som angripits av rotröta hindrar stubbehandlingen rötan från att spridas till friska träd.

LÄS MER