Stormskador i skogen - så här går du till väga

17.9.2020

Handledning för att bedöma stormskador

 1. Gå igenom hela skiftet eller figuren som drabbats och gör en grov uppskattning
  1. Antal stammar
  2. Grovlek i medeltal på brösthöjd (1,3 m)
  3. Höjd på stammarna i medeltal
 2. Uppskatta den skadade volymen enligt följande medelstamstorlek
  1. Diam 13 cm, höjd 13 m => 100 l/stam
  2. Diam 18 cm, höjd 16 m => 200 l/stam
  3. Diam 20 cm, höjd 18 m => 300 l/stam
  4. Diam 28 cm, höjd 20 m => 600 l/stam
 3. Kolla om du har en skogsförsäkring som täcker stormskada
  1. Försäkringen täcker kanske
   1. Kvalitetsförluster
   2. Ökade kostnader för att få ut virket
  2. Kolla självrisken och försäkringsvillkor
 4. Gör eventuellt en skadeanmälan
 5. Se till att virket kommer ut ur skogen under vinterns lopp
  1. Är det över 10 m3/ha granvirke som fallit är du skyldig att ta ut virket
  2. Är det över 20 m3/ha tallvirke som fallit är du skyldig att ta ut virket
 6. I yngre skog är det ungefär vid 300 stammar som virkets värde täcker avverkningskostnaderna
 7. I grov skog är det ungefär vid 100 stammar som virkets värde täcker avverkningskostnaderna