Storforsvägen - Protokoll

17.8.2015

Grundförbättringen av Storforsvägarna har inletts med slyslåtter och avverkning av vägområdet från Såka infarten. Vessi och Kåla grenarna påbörjas även i höst. Protokoll från vägmötets beslut finns här för påseende.
Protokoll