Skogsvårdsföreningens nya fullmäktige har valts

08.12.2020

Resultatet i skogsvårdsföreningens fullmäktigeval är nu klart och fastställt. Drygt 4.600 medlemmar, 43,4 %, röstade i valet och de invalda är förhållande jämt fördelade inom verksamhetsområdet. Det nya fullmäktige består av 39 ledamöter, av de invalda är 37 män och 2 kvinnor. Fullmäktige inleder sitt arbete omgående och kommer att välja styrelse för skogsvårdsföreningen. Ledamöterna önskas lycka till i sitt arbete och ett stort tack riktas till alla dem som ställda upp i valet och till alla som röstade.

Valresultatet:
https://www.mhy.fi/sv/val/fullmaktigeval-kandidater/osterbotten