SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN VALDE STYRELSE

21.12.2016

Skogsvårdsföreningen Österbotten rf:s nyvalda fullmäktige sammanträdde till sitt första möte på måndag kväll i Vasa.

Fullmäktige för perioden 2016-2020, som består av 39 medlemmar, valdes genom postval under hösten. Till fullmäktigeordförande valdes Jan-Erik Ravals från Korsnäs och till viceordförande Rune Käldström från Larsmo. Fullmäktige valde också styrelse för en tvåårsperiod. Till styrelsen valdes:

•                Af Hällström Bo-Gustav, Kristinestad (Ny)
•                Göran Gjäls, Närpes
•                Johan Holmback, Malax
•                Christel Holmlund-Norrén, Korsholm
•                Kenneth Påhls, Vörå
•                Harald Finne, Jakobstad
•                Kenneth Björkfors, Kronoby (Ny)

Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande och detta sker på styrelsens första möte måndagen 9 januari.