Skogsvårdsföreningen Österbotten är Årets Tia

31.10.2018

Årets Tia, eller på finska Vuoden Kymppi, är ett erkännande för exemplariskt arbete inom skogsägarnas intressebevakning.  

MTK har valt Årets Tia för tredje gången. Priset beviljas vartannat år en skogsvårdsförening och vartannat år en enskild aktör. Valet offentliggjordes och priset överräcktes i samband med MTK:s skogsdelegations möte i Helsingfors 31.10.

Vid valet av Årets Tia poängteras speciellt meriter i att föra skogsägarnas intressen samt producera tjänster för skogsägarorganisationernas medlemmar och andra skogsägare.

Skogsvårdsföreningen Österbotten har utmärkt sig inom intressebevakningen speciellt genom att starta upp export av massaved till Sverige via sitt bolag Österbottens trä Ab – Pohjalaisten Puu Oy. Skogsvårdsföreningen Österbotten förverkligar i sin verksamhet exemplariskt Skogsägar-kedjans direktiv och verksamhetsprinciper.  Skogsvårdsföreningen sköter information utåt heltäckande på två språk och samarbetet med takorganisationerna, MTK på finska och SLC på svenska, fungerar bra.

 - Det innevarande året är det tionde verksamhetsåret för Skogsvårdsföreningen Österbotten och här är vi nu som Årets Tia. Vi är mycket stolta över denna utnämning som vi tolkar som en bekräftelse på att vi under denna tid kommit närmare kärnan från marginalen. Vi är mycket rörda över denna utnämning, sa ordförande Kenneth Påhls.

- Kravet på tvåspråkighet är en utmaning för oss i rekryteringen men en fördel och styrka i själva arbetet, sa Påhls när han framförde sitt tack till personalen. - Vår vision är att vara skogsägarnas första och mest förtroendeingivande kontakt i alla skogsärenden via vår kompetenta personal och samarbetspartners. För det kommer vi att jobba också framledes.

”Årets Tia – Vuoden Kymppi” kommer från en gammal benämning för skogsarbetsledare.  Det valdes som namn för detta pris för att hedra finländskt skogsbruk.  

Som pris får ”Årets Tia” konstnär Veli Ähtäväs träkonstverk Iltasatu. Priset emottogs av föreningens ordförande Kenneth Påhls och viceordförande Harald Finne.