Skogsvårdsföreningen har rekryterat

13.11.2014

Styrelsen för skogsvårdsföreningen Österbotten har i enlighet med föreningens strategi beslutat förstärka skogsvårdsföreningens resurser inom den tunga skogsförbättringen samt förbereda organisationen inför kommande pensioneringar. Detta verkställs genom att fyra personer från Otso skogstjänster övergår i föreningens tjänst från och med nyår. Skogsvårdsföreningen är därmed beredd att möta de kommande utmaningarna som finns i att den Österbottniska avverkningspotentialen i årtionden framöver kommer att vara torvmarksbetonad.

Resursökningen innebär följande förändringar i organisationen:

Namn

Befattning

Placeringsort

Område

Övrigt

Thomas Åman

Områdesansvarig

Kronoby

Karleby och Nedervetil

Framtill 28.2 parallellt  med Anders Kronqvist

Kristian Gäddnäs

Vägar och diken (samfällda projekt)

Ytteresse

Karleby-Nykarleby

Jobbar i par med Stig Högnabba

Dan Kullman

Drivningsansvarig

Vörå

Vörå-Korsnäs

 

Karl-Henrik Langels

Vägar och diken (samfällda projekt)

Närpes

Närpes-Kristinestad

 

Förändringarna träder ikraft 1.1.2015

På frågor svarar, verksamhetsledare Jan Slotte, 050 – 544 2690, ordförande Bo Storsjö, 0400 – 320 342