Skogsägarna i Karleby-regionen, nytt betjäningskontor

03.5.2021

 

Skogsägarna i Karleby regionen kommer att betjänas från Nedervetil kontoret i framtiden. Kronoby - och Terjärv kontoren är stängda.

Ny adress: Murickvägen 5, 68410 Nedervetil 

Markus Stenborg, 0400 947 995, markus.stenborg@svf.fi

Tom Finnilä, 050 517 8918, tom.finnila@svf.fi

Thomas Åman, 040 746 9528. thomas.amnan@svf.fi