Skatteverkets julhälsning

18.12.2015

Kom ihåg, skogsägarna får inte periodskattedeklarationer utsända  för 2015, de skall på eget initiativ lämna in dem, ifall de är momsskyldiga.

Katso hittar ni här: www.Yritys.tunnistus.fi

Kundmanualen här: http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Detaljerade_anvisningar_for_webbtjansten(12534)

Skogsägarna kan även använda privata bankkoder föra att lämna in periodskattedeklarationen, lättast går det via www.skattekonto.fi