Röstningen i fullmäktigevalet har inletts

04.11.2020

Skogsvårdsföreningens fullmäktigeval genomförs 4-25.11 och röstningen har nu inletts. Röstning kan ske antingen elektroniskt eller via poströst med valsedel som alla röstberättigade medlemmar har fått hemskickade per post. Om man vill rösta elektroniskt går man in på https://www.mhy.fi/sv/val/instruktioner-rostning, loggar in med sitt medlemsnummer och det lösenord som finns i valbrevet, väljer sin kandidat och följer anvisningarna för att registrera sin röst. Vill man rösta med poströst fyller man i kandidatens nummer på valsedeln och skickar in den i bifogat svarskuvert.

Valresultat beräknas vara klart sent på fredagen 4.12.