Res med oss till Österrike

25.11.2014

Skogsvårdsföreningen arrangerar tillsammans med Södra Skogsreviret en skogsägarresa till Österrike 20-26.4.2015. Amälan senast 13.2.2015.

Utförligt reseprogram

För ytterligare information och anmälan:
Ann-Mari Snickars
0500 568 804
ann-mari.snickars@svf.fi