Reportage om finländskt skogsbruk

17.1.2020

I nr 12/19 av den rikssvenska tidningen Skogen finns ett reportage om det finländska skogsbruket, där verksamhetsledare Jan Slotte och styrelsemedlem Christel Holmlund-Norrén medverkar. Reportaget innehåller även intressanta jämförelsesiffor för det finländska vs. det svenska skogsbruket. Mer information om tidningen skogen finns på http://www.skogen.se, och det går bra att beställa prenumeration även till Finland.

Reportaget kan ni läsa här