Råd i god skogsvård

13.5.2014

De nya råden i god skogsvård har utkommit. De finns att tillgå på internet och kan också beställas i tryckt version under www.tapio.fi

De nya skogsvårdsrekommendationerna är mycket mera omfattande än de föregående, som är från 2006. Handboken är rikt illustrerad med bilder som visar slutresultatet i skogen av olika skogsvårdsmetoder och åtgärder. Nytt är bland annat:
 •     metoder för kalhyggesfritt skogsbruk
 •     flera metoder för skötsel av jämnåriga skogar
 •     riskhantering
 •     anpassning till klimatförändringen
 •     mera omfattande text om naturvård i ekonomi skogar och nya naturvårdsmetoder
 •     system för kvalitetsstyrning inom skogsvård
 •     rekommendationer för skogsvård i norra Finland