Påhls ny ordförande

10.1.2017

Styrelsen för Skogsvårdsföreningen Österbotten rf har på sitt första möte i år valt presidie. Till ordförande valdes Kenneth Påhls från Vörå. Påhls har varit medlem i skogsvårdsföreningens styrelse i åtta år och tar nu alltså över ordförandeklubban. Till viceordförande valdes Harald Finne. Övriga medlemmar i styrelsen är Kenneth Björkfors, Christel Holmlund-Norrén, Johan Holmback, Göran Gjäls och Bo-Gustav Af Hällström.

Tilläggsuppgifter:        
Styrelseordförande Kenneth Påhls, 0500-66 5141
Styrelsens viceordförande Harald Finne, 040-519 1951