Ny faktureringsadress fr.o.m. 1.1.2019

03.1.2019

MEDDELANDE JANUARI 2019

BÄSTA SAMARBETSPART - VÅR FAKTURERINGSADRESS HAR ÄNDRAT 1.1.2019
För att effektivera vår verksamhet har vi övergått till elektronisk hantering och emottagning av nätfakturor. Vi ber er i fortsättningen att använda adresserna nedan. Betalningstid räknat från faktureringsdag bör framledes vara minst 14 dagar. För utförda arbeten som faktureras skall arbetsplatsnumret till vilken kostnaden hör framgå av räkningen. Räkningar som hör till år 2018 ska sändas till de gamla adresserna.

Nätfakturor
Som första alternativ används E-fakturering som de flesta bokföringsbyråer och ekonomihanteringssystem idag erbjuder:

 

Svf Österbotten rf

Österbottens trä Ab

Ab Skogsfastigheter AFM

E-faktureringsadress

003722078829

003726972705

003722169720

Fo-nummer

2207882-9

2697270-5

2216972-0

Operatör

OpusCapita Solutions Oy

OpusCapita Solutions Oy

OpusCapita Solutions Oy

EDI-signum

003722078829

003726972705

003722169720

Som bilaga till e-post
Ifall ni inte har möjlighet att sända elektroniska räkningar kan ni skicka räkningen per e-post i pdf-format. Räkningen och eventuella bilagor skall vara i samma fil. Flera olika räkningar kan INTE sändas i samma e-post.
E-postadresser:
Skogsvårdsföreningen Österbotten rf.: MetsanhoitoyhdistysOsterbottenry.FI.P.125611-4@docinbound.com
Österbottens trä Ab – Pohjalaisten Puu Oy: OsterbottensTraAbPohjalaistenPuuOy.FI.P.125610-6@docinbound.com
Ab Skogsfastigheter AFM: AbSkogsfastigheterAFM.FI.P.125609-8@docinbound.com

Som pappersfaktura till scanningstjänst
Om ni inte har möjlighet att sända räkningen elektroniskt kan räkningen sändas till scanningstjänsten. Observera då att inget annat material än själva räkningen och där tillhörande bilagor får sändas till scanningstjänsten.
Metsänhoitoyhdistys Österbotten ry: 
Skogsvårdsföreningen Österbotten
PB 10482

00062 LASKUNET

Österbottens trä Ab – Pohjalaisten Puu Oy: 
Österbottens Trä Ab

PB 10480
00062 LASKUNET

Ab Skogsfastigheter AFM:
Ab Skogsfastigheter AFM

PB 10478
00062 LASKUNET

Tilläggsuppgifter ger: Anki Svenn, anki.svenn@svf.fi, 040-823 2364