Nuvarande Kemeralag i kraft t.o.m. 30.6.2015

14.5.2014

Jord- och skogsbruksministeriet har meddelat att nuvarande lag för finansiering av hållbart skogsbruk är i kraft åtminstone till och med 30.6.2015. Det här betyder bland annat att energivedens drivningsstöd finns att tillgå till slutet av juni nästa år.