Nu kan man söka om Kemera-stöd för vård av ungskog

21.4.2017

Finlands skogscentral har börjat godkänna ansökningar om Kemera-stöd för vård av ungskog 20.4.2017 när Jord- och skogsbruksministeriets nästan ett år långa ansökningsstopp avslutades. Samtidigt trädde den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk i kraft.

Ansökningsstoppet för vård av ungskog avslutades den 20 april varefter Finlands skogscentral igen behandlar alla Kemera-ansökningar som normalt.

Ministeriet fattade beslutet om ansökningsstoppet för ett år sedan då det kom in ansökningar till Skogscentralen motsvarande två års arbete i skogarna. Utan ansökningsstoppet hade fjolårets Kemera-anslag tagit slut innan årets slut. Skogscentralen har behandlat alla ansökningar om finansiering av vård av ungskog men otaliga godkända projekt väntar ännu på verkställande. Just nu väntar vård av ungskog för 24 miljoner euro och tidig vård av plantbestånd för 6 miljoner euro på verkställande.

Skogscentralen kan i hela landet godkänna vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd för ungefär 54,6 miljoner euro under år 2017, varav Österbottens del är 2,6 miljoner euro.

Snabbare verkställande
Den nya Kemera-lagen innebär att vård av ungskog i framtiden måste verkställas inom ett år från att finansieringsbeslutet har fattats. Förut har verkställandetiden varit upp till tre år. Anmälan om verkställande av vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd måste lämnas in inom 14 månader från att beslutet har fattats. Tidsfristerna framgår ur finansieringsbeslutet.

Tanken är att skogsägarna och aktörerna borde slutföra äldre projekt först och lämna in nya ansökningar när arbetet faktiskt utförs. Det här är speciellt viktigt nu när verkställandetiden är kortare. Tilläggstid för slutförandet av arbetet beviljas inte.När finansiering har beviljats för tidig vård av plantbestånd kan förhöjt stöd för uttag av klenved inte beviljas i efterskott.

Ta kontakt med oss på Skogsvårdföreningen så hjälper vi till.