Medlemsavgift 2019 - kommer på posten

07.2.2019

Från och med måndag 11.2 börjar vi sända ut ca 11 000 medlemsavgiftsfakturor till våra medlemmar.Har ni frågor kring medlemskapet eller uppgifter som bör korrigeras kan ni sända epost till members@svf.fi eller ringa 010 581 8410. Vi besvarar samtal och e-post vartefter vi hinner. Det är också möjligt att göra ändringar på den blankett som finns bifogad till fakturan.

Medlemsavgiftens storlek 

Skogsvårdsföreningen Österbotten medlemsavgift 2019