Kurser för skogsägare - kostnadsfria för medlemmar

23.1.2018

Under våren ordnas Skogsvårdsföreningen tillsammans med YA! följande kurser:

Skogsbeskattning i Larsmo, Gamla Vasa och Kristinestad
Röjningens grunder i Korsholm och Kristinestad
Skogvägars skötsel och administration i Edsevö

Samtliga kurser är gratis för medlemmar i Skogsvårdsföreningen Österbotten, för icke-medlemmar debiteras 30 €/kurs.
Ytterligare info och anmälan under varje kurs.

Välkommen med!