Ingen momsblankett på posten

14.1.2016

Småningom kommer den tiden när alla verifikat från årets skogsaktiviteter skall plockas fram och sammanställas till skogsdeklaration och periodskattedeklaration ifall man är registrerad som momsskyldig.

Blanketterna brukar komma på posten i januari som påminnelse om att snart är det dags. Inför årets deklaration blir det inte så när det gäller periodskattedeklarationen eller momsdeklarationen i vardagliga termer. Skattestyrelsen skickar inte ut periodskattedeklarationsblanketten längre. Man önskar att så många som möjligt skall deklarera på nätet på adressen www.skatt.fi/skattekonto.

Ytterligare information