Höstens fullmäktigevalskandidater

19.10.2016

Kandidatlistan för fullmäktigevalet är sammanställd. Totalt finns det 68 kandidater som aspirerar på de 39 platserna i fullmäktige samt de 10 suppleantplatserna.

Valet genomförs som postval. Alla medlemmar i Skogsvårdsföreningen får under vecka 43 röstningssedel på posten. Valsedeln ska postas senast 25.11. 

Dessa ställer upp i fullmäktigevalet - Till kandidatlistan