Har du stormskador i din skog?

03.1.2019

Har du stormskador i din skog?

Gå igenom hela skiftet eller figuren som drabbats och gör en grov uppskattning

Antal stammar

Grovlek i medeltal på brösthöjd (1,3 m)

Höjd på stammarna i medeltal

Uppskatta den skadade volymen enligt följande medelstamstorlek

Diam 13 cm höjd 13 m => 100 l/stam

Diam 18 cm höjd 16 m => 200 l/stam

Diam 20 cm höjd 18 m => 300 l/stam

Diam 28 cm höjd 20 m => 600 l/stam

Kolla om du har en skogsförsäkring som täcker stormskada

Försäkringen täcker

Kvalitetsförluster

Ökade kostnader för att få ut virket

Kolla självrisken och försäkringsvillkor

Gör eventuellt en skadeanmälan

Se till att virket kommer ut ur skogen under vinterns lopp

Är det över 10 m3/ha som fallit är du skyldig att ta ut virket

I yngre skog är det ungefär vid 300 stammar som virkets värde täcker avverkningskostnaderna

I grov skog är det ungefär vid 100 stammar som virkets värde täcker avverkningskostnaderna