Gödsla er skog?

31.1.2018

Vi har för avsikt att inför hösten 2018 samla ihop närliggande områden i Österbotten för gödsling med helikopter.  Ju större områden desto lägre priser.Har ni intresse av att delta i ett gemensamt gödslingsprojekt? Anmäl ert intresse före 15.3.2018 till vår väg- och dikesansvariga på ert område.

Prisexempel på vad skogsgödsling kan kosta.

Karleby-Nykarleby, Kristian Gäddnäs, 040 6602 042
Vörå, Dan Kullman, 050 591 0383
Korsholm-Pörtom, John Berg, 0400 561 343
Korsnäs-Sideby, Karl-Henrik Langels, 045 602 3160