AVBROTT I BEHANDLINGEN AV KEMERA PLANER

03.5.2016

Jord- och skogsbruksministeriet har idag, 3.5.2016, meddelat att behandlingen av Kemera planer för arbetsslagen tidig plantskogsskötsel, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling avbryts. De planer som anlänt till skogscentralen senast 6.5 behandlas i år under förutsättning att beviljningsfullmakter finns tillgängliga. Om beviljningsfullmakterna tar slut behandlas planerna år 2017. Däremot förkastas planer som inkommer 7.5-31.12.2016.

Ta kontakt med din lokala skogsvårdsinstruktör ifall du har frågor.