Faktureringsadress

Nätfakturor
Som första alternativ används E-fakturering:

 

Svf Österbotten rf

Österbottens Trä Ab-Pohjalaisten Puu Oy

Ab Skogsfastigheter AFM

E-faktureringsadress

003722078829

003726972705

003722169720

Fo-nummer

2207882-9

2697270-5

2216972-0

Operatör

OpusCapita Solutions Oy

OpusCapita Solutions Oy

OpusCapita Solutions Oy

EDI-signum

003722078829

003726972705

003722169720

Som bilaga till e-post
Ifall ni inte har möjlighet att sända elektroniska räkningar kan ni skicka räkningen per e-post i pdf-format. Räkningen och eventuella bilagor skall vara i samma fil. Flera olika räkningar kan INTE sändas i samma e-post.
E-postadresser:
Skogsvårdsföreningen Österbotten rf.:
MetsanhoitoyhdistysOsterbottenry.FI.P.125611-4@docinbound.com

Österbottens trä Ab – Pohjalaisten Puu Oy:
OsterbottensTraAbPohjalaistenPuuOy.FI.P.125610-6@docinbound.com         

Ab Skogsfastigheter AFM:
AbSkogsfastigheterAFM.FI.P.125609-8@docinbound.com

Som pappersfaktura till scanningstjänst
Om ni inte har möjlighet att sända räkningen elektroniskt kan räkningen sändas till scanningstjänsten. Observera då att inget annat material än själva räkningen och där tillhörande bilagor får sändas till scanningstjänsten.

Metsänhoitoyhdistys Österbotten ry:                   
Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 10482
00062 LASKUNET

Österbottens trä Ab – Pohjalaisten Puu Oy:             
Österbottens Trä Ab
PB 10480
00062 LASKUNET

Ab Skogsfastigheter AFM:                                  
Ab Skogsfastigheter AFM

PB 10478
00062 LASKUNET