Faktureringsadress

Nätfakturor
Som första alternativ används E-fakturering:

 

Svf Österbotten rf

Österbottens Trä Ab-Pohjalaisten Puu Oy

Ab Skogsfastigheter AFM

Nätfakturaadress/OVT-kod

003722078829

003726972705

003722169720

Fo-nummer

2207882-9

2697270-5

2216972-0

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att när ni skickar e-fakturor till vår Apix-adress från Danske Bank Oyj, Handelsbanken, POP-bankerna eller Sparbankerna bör ni skicka e-fakturor till följande adress: 003723327487 och operatörskod DABAFIHH 

Som bilaga till e-post
Ifall ni inte har möjlighet att sända elektroniska räkningar kan ni skicka räkningen per e-post i pdf-format. Räkningen och eventuella bilagor skall vara i samma fil. Flera olika räkningar kan INTE sändas i samma e-post.
E-postadresser:
Skogsvårdsföreningen Österbotten rf.:
003722078829@procountor.apix.fi

Österbottens trä Ab – Pohjalaisten Puu Oy:
003726972705@procountor.apix.fi         

Ab Skogsfastigheter AFM:
003722169720@procountor.apix.fi

Som pappersfaktura till scanningstjänst
Om ni inte har möjlighet att sända räkningen elektroniskt kan räkningen sändas till scanningstjänsten. Observera då att inget annat material än själva räkningen och där tillhörande bilagor får sändas till scanningstjänsten.

         
Skogsvårdsföreningen Österbotten

PB 16112
00021 LASKUTUS

Österbottens trä Ab – Pohjalaisten Puu Oy:             
PB 16112
00021 LASKUTUS

Ab Skogsfastigheter AFM:                                  
PB 16112
00021 LASKUTUS